ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΔΗΜΟΥ ΑΝΔΡΑΒΙΔΑΣ ΚΥΛΛΗΝΗΣ


ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΙΤΗΣΕΙΣ

Γενική Αίτηση Πρωτοκόλλου


ΑΙΤΗΣΕΙΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ

Αίτηση Χορήγησης Βεβαίωσης Προϋπηρεσίας
Αίτηση Χορήγησης Βεβαίωσης Εργασίας


ΑΙΤΗΣΕΙΣ ΕΛΑΦΡΥΝΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΛΟΓΩ Covid-19

Αίτηση Απαλλαγής Από Το Ενιαίο Ανταποδοτικό Τέλος Καθαριότητας Και Φωτισμού
Αίτηση Αναβολής - Παράτασης Καταβολής Του Ενιαίου Ανταποδοτικού Τέλους Καθαριότητας Και Φωτισμού Έως 31/08/2020


ΑΙΤΗΣΕΙΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

Αίτηση Βεβαίωσης Δραστηριοποίησης Υπαίθριου Εμπορίου
Αίτηση Χορήγησης Έγκρισης Συμμετοχής Σε Εμποροπανήγυρη
Αίτηση Θεώρησης Άδειας Επαγγελματία Πωλητή Υπαίθριου Εμπορίου


ΑΙΤΗΣΕΙΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ

Αίτηση Για Παροχή Δωρεάν Φαρμακευτικής Περίθαλψης
Αίτηση Ένστασης Κατά Επιβολής Ποσοστού Συμμετοχής Στη Φαρμακευτική Δαπάνη Για Ανασφάλιστους


ΑΙΤΗΣΕΙΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ - ΛΗΞΙΑΡΧΕΙΟΥ

Αίτηση Χορήγησης Βεβαίωσης Μόνιμης Κατοικίας Για Μεταδημότευση
Αίτηση Χορήγησης Βεβαίωσης Μόνιμης Κατοικίας Για Κάθε Νόμιμη Χρήση
Αίτηση Δημοτικής Κατάστασης και Ληξιαρχείου


ΑΙΤΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΕΛΕΣΗ ΠΟΛΙΤΙΚΟΥ ΓΑΜΟΥ

Αίτηση Άδειας Πολιτικού Γάμου
Αίτηση Τέλεσης Πολιτικού Γάμου


ΑΙΤΗΣΕΙΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ

Αίτηση Βεβαίωσης ΤΑΠ
Αίτηση Διόρθωσης Τετραγωνικών Μέτρων
Αίτηση Πάγιας Ρύθμισης Ληξιπρόθεσμων Οφειλών